THÔNG BÁO BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối: Ngày 13 tháng 1 năm 2021

Có hiệu lực: Ngày 20 tháng 1 năm 2021

Phụ Lục

Giới thiệu

MiTek Industries, Inc. cùng các công ty con và chi nhánh (“MiTek”, “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư của bạn liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân của họ. Chính sách Quyền riêng tư này chứa thông tin quan trọng liên quan đến các thực hành quyền riêng tư và các lựa chọn mà Chính sách cung cấp cho các cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, thì tức là bạn cho chúng tôi biết rằng bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các thực hành quyền riêng tư được tóm tắt trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Phạm vi

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi, những thông tin mà chúng tôi có thể có được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua: việc bạn sử dụng trang web này và các trang web được liệt kê trong Bảng A (gọi chung là “các Trang web” và gọi riêng là “Trang web”); thông tin có được liên quan đến việc bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc việc chúng tôi đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ bạn; thông tin có được liên quan đến đơn xin việc hoặc việc làm của bạn; thông tin từ các sự kiện bạn tham dự; và các ứng dụng di động của chúng tôi.

Các Loại Dữ Liệu Chúng Tôi Thu Thập

Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “thông tin cá nhân” trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi muốn nói đến thông tin nhận dạng hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin đã được ẩn danh hoặc hủy danh tính hoặc trong một số trường hợp là thông tin công khai.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân: từ bạn (ví dụ: khi bạn đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ, điền vào một biểu mẫu, liên hệ với chúng tôi, đăng ký tài khoản, nộp đơn xin việc hoặc đăng ký nhận bản tin); từ chủ lao động của bạn; từ thông tin có sẵn công khai; và bằng các phương tiện tự động khi bạn truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi trên bất kỳ Trang web nào hoặc tương tác với các quảng cáo trực tuyến mà chúng tôi đặt.

Phần sau cung cấp các ví dụ về loại thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó:

Đăng ký Tài khoản – Chúng tôi có thể thu thập tên và thông tin liên hệ của bạn khi bạn tạo tài khoản. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến các hành động mà bạn thực hiện khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc cung cấp các chức năng liên quan đến tài khoản cho người dùng của chúng tôi. Tài khoản có thể được sử dụng để theo dõi đơn đặt hàng, theo dõi yêu cầu hỗ trợ, [thêm mục đích khác của tài khoản].

Ghi Âm thanh và Video – Chúng tôi có thể thu thập thông tin âm thanh và video mà bạn gửi, được ghi lại thông qua camera giám sát tại cơ sở của chúng tôi hoặc được ghi âm trong các cuộc gọi hỗ trợ. Việc chúng tôi sử dụng các bản ghi do bạn gửi là dựa trên sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin Khách hàng – Chúng tôi thu thập tên và thông tin liên hệ của khách hàng và nhân viên của họ, những người chúng tôi có thể tương tác. Chúng tôi có thể xử lý thông tin này để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc liên hệ với khách hàng của mình và liên lạc với họ liên quan đến việc quản lý công việc thông thường như dự án, dịch vụ và thanh toán.

Hỗ trợ Khách hàng/Ý kiến phản hồi – Nếu bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi để xin hỗ trợ, thì chúng tôi sẽ thu thập tên và địa chỉ e-mail của bạn, cũng như bất kỳ nội dung nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi để trả lời. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ khách hàng, thì chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về máy tính của bạn hoặc về các vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc nhận và xử lý ý kiến phản hồi hoặc vấn đề của bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể xử lý thông tin này để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn.

Thông tin Khoảng cách – Khi bạn sử dụng các Trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập vị trí của bạn từ GPS, Wi-Fi và/hoặc công nghệ di động trong thiết bị của bạn để xác định vị trí của bạn. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc hiểu người dùng của mình và cung cấp các dịch vụ phù hợp. Trong một số trường hợp, việc sử dụng của chúng tôi cũng dựa trên sự đồng ý của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin vị trí địa lý.

Tương tác trên Web – Khi bạn sử dụng các Trang web của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua các Trang web, thì chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin, sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, chẳng hạn như:

- loại trình duyệt và hệ điều hành của bạn;
- trang web bạn xem;
- liên kết bạn nhấp vào;
- địa chỉ IP của bạn;
- vị trí mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi;
- ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi;
- nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn;
- trang web bạn đã truy cập trước khi đến Trang web của chúng tôi;
- số lượng liên kết bạn nhấp vào trong trang web;
- các trang bạn đã xem trên trang web;
- một số tìm kiếm/truy vấn mà bạn đã thực hiện thông qua (các) sản phẩm và/hoặc (các) trang web của chúng tôi; và
- số nhận dạng thiết bị di động như IMEI và ID thiết bị.

Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả, giám sát mạng của chúng tôi và giám sát khách truy cập trang web của chúng tôi. Theo yêu cầu của luật pháp, chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba và công nghệ theo dõi tương tự khi có sự đồng ý.

Thiết bị Di động – Đối với người dùng các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phần mềm phân tích di động. Phần mềm này có thể ghi lại thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự việc xảy ra trong ứng dụng, mức sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất và ứng dụng được tải xuống từ đâu. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xác định những khách truy cập duy nhất và hiểu cách người dùng tương tác với chúng tôi trên thiết bị di động của họ.

Bản tin – Khi bạn đăng ký một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu điện của bạn. Nếu bạn nhận được bản tin từ chúng tôi, thì chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ nhất định để thu thập dữ liệu liên quan đến thời điểm bạn mở thư của chúng tôi, nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào trong thư và thực hiện mua hàng. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc chia sẻ thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và hiểu cách bạn tương tác với các thông tin liên lạc của chúng tôi với bạn. Trong một số trường hợp nhất định, việc thu thập thông tin của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn.

Bảng Tin Trực tuyến – Nếu bạn sử dụng bảng tin do chúng tôi hoặc người khác cung cấp, thì bất kỳ thông tin nào bạn gửi đều có thể bị người khác thu thập và sử dụng. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các bảng tin công khai này và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc bí mật của bất kỳ thông tin nào được đăng trên các bảng tin đó. Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho các bảng tin là dựa trên sự đồng ý của bạn.

Đặt hàng – Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ e-mail, số điện thoại và số thẻ tín dụng của bạn khi bạn đặt hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn.

Việc làm – Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển công việc hoặc trở thành nhân viên, thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để xử lý đơn ứng tuyển của bạn hoặc thực hiện hợp đồng lao động của chúng ta. Theo đó, những thông tin này có thể bao gồm mã số thuế, ngày sinh hoặc tôn giáo của bạn ở một số quốc gia. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quá trình học tập hoặc làm việc của bạn để đánh giá bạn cho một vị trí, hoặc thông tin ngân hàng hoặc tài khoản tín dụng của bạn để thanh toán hoặc hoàn lại tiền cho bạn. Ở một số địa điểm, chúng tôi có thể suy ra một thuật toán từ việc quét đầu ngón tay hoặc chúng tôi có thể thu thập thông tin sinh trắc học hoặc thông tin tương tự để thực hiện hợp đồng lao động của chúng ta. Việc nhân viên sử dụng hệ thống của công ty cũng có thể bị giám sát vì mục đích bảo mật. Chúng tôi cũng có thể có máy quay video tại một địa điểm cho mục đích an ninh.

Chúng tôi sử dụng thông tin về các nhân viên hiện tại để thực hiện hợp đồng lao động của chúng ta, hoặc chuẩn bị trước hợp đồng lao động với bạn. Trong một số hoàn cảnh, luật pháp yêu cầu chúng tôi thu thập thông tin về nhân viên của mình. Chúng tôi cũng có lợi ích hợp pháp trong việc sử dụng thông tin của bạn để thực hiện công việc về nhân sự và lao động một cách hiệu quả.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Và Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Ngoài những mục đích nêu trên, Công ty có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do.

Thông tin chúng tôi thu thập trong nhật ký sử dụng hoặc máy chủ web giúp chúng tôi: quản lý các Trang web bạn truy cập; phân tích việc sử dụng Trang web; hỗ trợ chúng tôi với các sản phẩm và dịch vụ bạn mua; bảo vệ các Trang web và nội dung của chúng tôi khỏi việc sử dụng không phù hợp; và cải thiện trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh nội bộ của chúng tôi, ví dụ, có thể bao gồm để hoàn tất giao dịch với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn vì nhiều lý do công việc khác, chẳng hạn như:

- tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc gửi bản tin;
- thiết lập tài khoản người dùng của bạn;
- liên hệ với bạn thay mặt cho các công ty liên kết của chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh bên ngoài về một đề nghị mà bạn có thể quan tâm;
- hỏi bạn về trải nghiệm của bạn với công ty của chúng tôi, các Trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
- bảo vệ khỏi hoặc xác định các giao dịch gian lận có thể xảy ra;
- xác định hiệu quả quảng cáo của chúng tôi;
- cho phép bạn đăng ký Đại học MiTek; và
- quản lý các Trang web, đánh giá lưu lượng truy cập vào Trang web của chúng tôi, duy trì và cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời phân tích các xu hướng tổng hợp.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng số liệu thống kê về việc sử dụng Trang web và sản phẩm cho các mục đích phát triển và nâng cao sản phẩm.

Khi bạn đăng quảng cáo trên Trang web của chúng tôi về loại máy móc mà bạn muốn bán, thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ (chẳng hạn như tên và địa chỉ email) để có thể liên hệ với bạn thông qua Trang web về quảng cáo đó.

Chúng tôi rút ra các suy luận từ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng các suy luận đó cho các mục đích giống như các mục đích thu thập thông tin.

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó cho các mục đích kinh doanh và pháp lý của chúng tôi như đã nêu ở trên.

Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty liên kết của chúng tôi và cho các bên thứ ba không liên kết mà chúng tôi đã thuê để hỗ trợ chúng tôi cho các mục đích công việc nội bộ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ email, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ nền tảng, nhà xử lý thanh toán, nhà cung cấp, nhà cung cấp phúc lợi cho nhân viên, nhà tư vấn, đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ khác thay mặt cho chúng tôi. Điều này có thể cần thiết: để cung cấp hoặc hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi đối với các nhà cung cấp nội dung và công nghệ khi cần thiết liên quan đến việc chuyển giao tài sản kinh doanh, hoặc khi chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ bên thứ ba hoặc chi nhánh nào xử lý hoặc có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn sử dụng thông tin đó phù hợp với các cam kết của chúng tôi theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Nếu một công ty khác mua lại hoặc có kế hoạch mua lại công ty, công việc kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với công ty đó, kể cả ở giai đoạn thương lượng.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi cần thiết để tuân thủ luật pháp, chẳng hạn như để tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc thủ tục pháp lý khác, hoặc khi chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc phản hồi yêu cầu của chính phủ.

Chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin nhất định: Nếu chúng tôi được yêu cầu thực hiện khiếu kiện hoặc bảo vệ chống lại các vụ kiện tụng, hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào giữa hoặc liên quan đến bạn hoặc chúng tôi; hoặc Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện ai đó có thể đã vi phạm Điều khoản Sử dụng của một trong các Trang web của chúng tôi hoặc người có thể gây thương tích hoặc can thiệp (cố ý hoặc vô ý) quyền hoặc tài sản của chúng tôi, thì người dùng Trang web khác hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hành động đó.

Trong một số trường hợp, (các) nhà quản lý của bên thứ ba có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin đơn xin việc theo hợp đồng của chúng tôi với họ, những người được phép xử lý thông tin mà bạn cung cấp chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể hỏi liệu bạn có muốn chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên kết khác không, các bên đó được mô tả ở phần khác trong chính sách này.

Quyền truy cập, Tính toàn vẹn, Lựa chọn & Xóa bỏ

Nếu chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, thì chúng tôi muốn thông tin đó phải đáng tin cậy, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với mục đích sử dụng. Để thực hiện việc này, chúng tôi cung cấp cho các cá nhân khả năng truy cập dữ liệu của họ và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hạn chế hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu luật pháp cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh đầy đủ danh tính của bạn.

Nếu bạn muốn truy cập chính xác hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân hoặc xóa ảnh khỏi hồ sơ của mình, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi theo quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Quyền truy cập và Tính toàn vẹn

Bạn có thể yêu cầu quyền truy cập thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này. Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn ở định dạng di động.

Chúng tôi yêu cầu bạn cập nhật thông tin cá nhân của mình và thực hiện hoặc thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó.

Có thể cập nhật trực tiếp một số thông tin cá nhân của nhân viên trong Workday.

Để cập nhật tùy chọn khách hàng của bạn đối với liên lạc qua email cho các sản phẩm, dịch vụ, cập nhật tin tức, bản tin và báo cáo của chúng tôi, hãy truy cập liên kết tùy chọn có trên mỗi thông báo email cụ thể.

Trong tình huống nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ thông tin cá nhân về bạn không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời hoặc không liên quan đến mục đích sử dụng, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý, phù hợp với tình hình, để sửa thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc xóa thông tin không đúng hoặc không liên quan, khi có minh chứng hợp lý rằng thông tin đó không chính xác, không đầy đủ, không kịp thời hoặc không liên quan đến mục đích sử dụng của nó. Liên quan đến các yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý, nếu có.

Chúng tôi có quyền: (1) yêu cầu và nhận thông tin hợp lý từ bạn để xác nhận danh tính của bạn; (2) yêu cầu và lấy thông tin cần thiết từ bạn để sửa hoặc cập nhật thông tin; (3) từ chối và/hoặc bỏ qua các yêu cầu nếu chúng tôi xác định rằng các yêu cầu đó được thực hiện lặp đi lặp lại hoặc thiếu cơ sở trung thực; và (4) không thực hiện thêm hành động nào đối với yêu cầu của bạn nếu bạn không cung cấp một cách hợp lý thông tin được mô tả trong phần (1) hoặc (2). Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn một cách kịp thời.

Đối với dữ liệu Nguồn Nhân lực

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của nhân viên và ứng viên trong thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng ta.

Lựa chọn

Thông thường, chúng tôi phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn và xử lý bất kỳ giao dịch hoặc hướng dẫn nào. Ở các khía cạnh khác, bạn có thể có các lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, có cho phép chúng tôi có liên lạc với bạn hay không và nếu chúng tôi liên lạc với bạn, thì bằng hình thức nào. Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định trong Chính sách này.

Nếu bạn không muốn chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích công việc nội bộ của chúng tôi hoặc muốn hủy bỏ sự đồng ý trước đó cho mục địch sử dụng như vậy, thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng làm như vậy (chọn hủy bỏ đồng ý) bằng cách liên hệ với chúng tôi theo quy định trong Chính sách này. Chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu hủy bỏ sự đồng ý của bạn khi luật pháp yêu cầu và trong nhiều trường hợp, ngay cả khi luật pháp không yêu cầu. Chúng tôi có thể không thực hiện yêu cầu của bạn nếu có nhu cầu sử dụng thêm thông tin cá nhân của bạn, ví dụ: nếu luật pháp buộc chúng tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kiện tụng hoặc điều tra, hoặc cho các mục đích công việc hoặc hợp pháp khác. Chúng tôi cũng có thể cần giữ thông tin mà chúng tôi đã thu thập về bạn chỉ để sử dụng nội bộ, chẳng hạn như phân tích thống kê và lý do tuân thủ, trong phạm vi luật pháp cho phép.

Thông thường, chúng tôi chỉ gửi cho bạn thông tin qua email hoặc tin nhắn quảng cáo khi có sự đồng ý (đồng ý nhận thông tin) của bạn. Bạn có thể ngừng nhận các email quảng cáo từ chúng tôi bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp liên quan đến các email đó, bao gồm cả ở phần chân của email bạn nhận được hoặc bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi qua e-mail privacyservices@mii.com

Ở một số quốc gia nhất định, nếu bạn là nhân viên của một khách hàng và sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi trong quá trình làm việc, thì chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị không mong muốn qua email nếu chủ lao động đồng ý cho bạn nhận email từ chúng tôi hoặc nếu chủ lao động của bạn đã cho phép chúng tôi liên hệ trực tiếp với bạn và yêu cầu bạn đồng ý nhận tiếp thị.

Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin chào hàng không mong muốn hoặc thông tin sản phẩm mà chúng tôi tin rằng bạn quan tâm. Bạn có thể ngừng nhận thư quảng cáo từ chúng tôi bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi như đã nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Thư quảng cáo gửi qua bưu điện có thể chứa hướng dẫn chọn không nhận quảng cáo và bạn cũng có thể ngừng nhận thư quảng cáo bằng cách làm theo các hướng dẫn đó.

Bạn cũng có thể ngừng nhận email quảng cáo hoặc liên lạc qua bưu điện từ chúng tôi bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng cung cấp chi tiết liên hệ của bạn để cho phép Nhân viên Bảo mật Dữ liệu nhận dạng bạn và hoàn thành yêu cầu của bạn. Nếu bạn chọn ngừng nhận thư quảng cáo từ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi cho bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ để thực hiện thỏa thuận của chúng tôi với bạn.

Xóa bỏ

Thông thường, chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một thời gian lưu giữ lâu hơn. Mọi thông tin sinh trắc học hoặc thông tin tương tự mà chúng tôi thu thập, nếu có, sẽ được xóa trong vòng 1 năm kể từ khi không còn nhu cầu sử dụng nữa trừ khi luật pháp yêu cầu một khoảng thời gian khác.

Một số người dùng có thể có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của họ. Tất cả các yêu cầu xóa phải được chuyển đến Nhân viên Bảo mật Dữ liệu. Chúng tôi cũng có thể quyết định xóa dữ liệu của bạn nếu chúng tôi tin rằng dữ liệu đó không đầy đủ, không chính xác hoặc việc chúng tôi tiếp tục sử dụng và lưu trữ là trái với nghĩa vụ của chúng tôi đối với các cá nhân hoặc bên thứ ba khác. Khi chúng tôi xóa thông tin cá nhân, thông tin đó sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi, nhưng có thể vẫn còn trong kho lưu trữ nếu không thiết thực hoặc không thể xóa. Ngoài ra, chúng tôi có thể giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và/hoặc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào của chúng tôi.

Cách Chúng tôi Bảo vệ Thông tin Cá nhân Của bạn

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật được chấp nhận chung, có tính đến các rủi ro tương đối và bản chất của thông tin cá nhân nhằm áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý và thích hợp để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng, giả mạo và truy cập, thay đổi, phá hủy hoặc tiết lộ trái phép, cả trong nội bộ và từ bên ngoài.

Thật không may là với bất kỳ đường truyền nào qua Internet, luôn có một số rủi ro liên quan đến việc gửi thông tin cá nhân. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho bạn về việc thông tin cá nhân của bạn bi vi phạm, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng hình thức điện tử, bằng văn bản hoặc qua điện thoại, nếu được pháp luật cho phép.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bí mật của mật khẩu và bất kỳ thông tin tài khoản nào. Hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn trong một cuộc gọi điện thoại hoặc e-mail khẩn nài.

Cách Bạn Có thể Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Qua thư tại địa chỉ:

Nhân viên Bảo mật Dữ liệu
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
United Kingdom

Qua e-mail theo địa chỉ: privacyservices@mii.com

Thông qua trang web tại: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Thông qua số điện thoại miễn phí của chúng tôi theo số +1 (888) 914-9661 và hãy sử dụng số PIN 425 782

Nếu bạn có mối quan ngại về quyền riêng tư hoặc sử dụng thông tin cá nhân chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Nhân viên nên sử dụng các quy trình sau đây:

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi và đang ở Liên minh Châu Âu, thì bạn có thể có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu địa phương của bạn.
Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Quy trình xử lý mối quan tâm về quyền riêng tư đối với dữ liệu nguồn nhân lực

Để tuân thủ các Nguyên tắc về Bảo vệ Quyền riêng tư, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng các mối quan ngại của bạn về Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được điều tra và giải quyết nhanh chóng. Vì lý do này, chúng tôi đã phát triển một quy trình xử lý quan ngại về quyền riêng tư. Chúng tôi có ý định giải quyết tất cả các mối quan ngại liên quan đến quyền riêng tư của bạn và các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi thông qua quy trình này.

MiTek khuyến khích trao đổi thông tin tự do và cởi mở giữa nhân viên, Bộ phận Nhân sự và các nhân viên quản lý khác. Nhân viên của MiTek có trách nhiệm báo cáo bất kỳ và tất cả các mối quan ngại liên quan đến bảo mật dữ liệu hoặc bất kỳ hành vi nào mà họ cho rằng việc sử dụng Thông tin Cá nhân không phù hợp. Hầu hết các sự cố đều có thể được giải quyết hiệu quả với mức độ gián đoạn tối thiểu, nếu được báo cáo kịp thời. Quy trình sau sẽ áp dụng cho các tranh chấp hoặc khiếu nại của nhân viên về việc sử dụng Thông tin Cá nhân:

• Những nhân viên lo lắng về việc MiTek sử dụng Thông tin Cá nhân hoặc có khả năng vi phạm dữ liệu cần thông báo cho đại diện giám sát của họ. Nếu nhân viên đó là thành viên của Hội đồng hoặc Liên minh Công trình Châu Âu thì nhân viên đó phải tuân thủ quy trình khiếu nại đã quy định. Nếu một nhân viên cảm thấy không thích hợp khi thảo luận sự việc với người giám sát hoặc nếu người giám sát là đối tượng của đơn khiếu nại, thì nhân viên đó có thể báo cáo hành vi/nhận xét đó cho Đại diện Nhân sự của họ hoặc bất kỳ thành viên nào khác của bộ phận quản lý. Nhân viên được khuyến khích sử dụng Chính sách Mở Cửa MiTek. Chúng tôi cũng có Đường dây nóng về Đạo đức & Tuân thủ cho các vấn đề nghiêm trọng hơn: số điện thoại miễn phí 800-261-8651 hoặc tại www.brk-hotline.com.

• Bất kỳ nhân viên cấp quản lý nào nhận thấy bất kỳ vi phạm dữ liệu nào hoặc có khiếu nại về hành vi có thể cấu thành việc sử dụng Thông tin Cá nhân không phù hợp phải thông báo ngay cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu qua e-mail tại privacyservices@mii.comNếu không làm như vậy có thể dẫn đến hình thức kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.

Bất kỳ ứng viên nào tin rằng mình đã thấy việc sử dụng Thông tin Cá nhân không phù hợp hoặc bị vi phạm về dữ liệu thì phải thông báo ngay cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu qua e-mail privacyservices@mii.com. Đơn khiếu nại phải càng cụ thể càng tốt và nhìn chung phải có tên của các cá nhân liên quan và bất kỳ nhân chứng nào.

Các báo cáo và khiếu nại về việc sử dụng Thông tin Cá nhân không phù hợp sẽ được điều tra kịp thời và khách quan, công bằng. MiTek sẽ tiến hành các cuộc điều tra một cách bí mật, trong phạm vi có thể. Việc tiết lộ thông tin về những vấn đề như vậy sẽ được thực hiện trên cơ sở “cần biết”, phù hợp với quyền của các cá nhân liên quan và nghĩa vụ điều tra của MiTek. Nếu MiTek xác định rằng đã xảy ra việc sử dụng Thông tin Cá nhân bất hợp pháp, thì MiTek sẽ có biện pháp khắc phục ngay theo luật hiện hành.

Bất kỳ nhân viên nào tin rằng mình đang bị trả thù cần nhanh chóng liên hệ với Đại diện Nhân sự, người giám sát của họ hoặc một thành viên khác của cấp quản lý MiTek để họ có thể xem xét các mối quan ngại một cách kịp thời và kỹ lưỡng. Bất kỳ nhân viên nào có hành vi trả đũa trái pháp luật đều phải chịu hình thức kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng.

Các yêu cầu từ Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Địa phương, Hội đồng Công trình và Báo cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và các khiếu nại nhận được từ Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Địa phương, Hội đồng Công trình, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan địa phương, khu vực hoặc liên bang nào khác phải được chuyển ngay đến Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu theo địa chỉ e-mail privacyservices@mii.com.

Trong mỗi trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận được đơn của bạn và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các mối quan ngại của bạn.

Nhân viên trong Liên minh Châu Âu có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Địa phương của họ nếu không đạt được giải pháp thông qua quy trình nội bộ của chúng tôi hoặc khi bạn có thể muốn theo đuổi các cơ chế giải quyết độc lập. Để xác định DPA trong khu vực tài phán của bạn, vui lòng truy cập http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Chuyển sang các Quốc gia Khác

Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trong các hệ thống đặt bên ngoài quốc gia của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia có thể không đảm bảo mức độ bảo vệ thông tin cá nhân giống như quốc gia mà bạn đang cư trú. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao này.

Tuy nhiên, bất kể việc chuyển giao nào hoặc nơi lưu trữ và việc xử lý có thể diễn ra, thì chúng tôi cũng có các quy trình và biện pháp kiểm soát để bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này và theo yêu cầu của luật Bảo vệ Dữ liệu/Quyền riêng tư hiện hành.

Chúng tôi có Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư áp dụng cho việc xử lý thông tin cá nhân của những người cư trú tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) và Thụy Sĩ tại Hoa Kỳ. Có thể tìm thấy Chính sách đó ở đây. Nếu Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư này áp dụng cho thông tin cá nhân của bạn, thì các điều khoản của Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư sẽ chi phối mọi điều khoản xung đột trong Chính sách Quyền riêng tư này đối với thông tin cá nhân đó.

Ứng dụng & Trang web của Bên Thứ ba

Lưu ý rằng các Trang web và sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi những bên khác có thực hành quyền riêng tư khác với của chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập từ bạn thông qua các liên kết như vậy hoặc bạn có thể cung cấp trên các trang web mà bạn truy cập bằng cách sử dụng các liên kết đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành quyền riêng tư của các trang web được liên kết với các Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác không do chúng tôi thiết kế và phát triển. Bạn được khuyến khích sử dụng lẽ thường và xem xét các thực hành quyền riêng tư của từng trang web mà bạn chọn truy cập trước khi gửi thông tin cá nhân của mình.

Cookie & Ảnh Gif Trơn

Cookies

“Cookie” là một tập tin văn bản nhỏ được gửi đến thiết bị của bạn, được sử dụng để lưu trữ thông tin hạn chế về việc bạn sử dụng sản phẩm hoặc trang web.

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cung cấp cho bạn một số chức năng nhất định, chẳng hạn như cho phép truy cập vào các khu vực đăng nhập an toàn và giúp bạn không phải nhập lại thông tin vào biểu mẫu sản phẩm hoặc trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cá nhân hóa sản phẩm hoặc nội dung trang web của chúng tôi hoặc cải thiện bảo mật và trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như để phân tích lưu lượng truy cập Trang web, chẳng hạn như tổng số khách truy cập vào các trang của Trang web, để cải thiện và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung.

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ phân tích do Google, Inc. (“Google”) hoặc các nhà cung cấp tương tự khác cung cấp. Các công cụ phân tích cung cấp cookie thông qua các sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi và thu thập dữ liệu tổng hợp về việc sử dụng sản phẩm hoặc trang web của người dùng và khách truy cập. Dữ liệu được thu thập cho phép chúng tôi hiểu hoạt động tổng hợp của người dùng hoặc khách truy cập và cách chúng tôi có thể cải thiện việc cung cấp sản phẩm hoặc trang web của mình. Dữ liệu này chỉ được thu thập và sử dụng trên cơ sở tổng hợp và không được sử dụng để xác định bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập cá nhân nào.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ tự động hóa tiếp thị do bên thứ ba cung cấp (thông tin công ty cụ thể có thể được cung cấp theo yêu cầu). Các công ty này cung cấp cookie để lập hồ sơ về sở thích và hoạt động của người dùng hoặc khách truy cập. Chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các cookie này để cung cấp cho người dùng hoặc khách truy cập thông tin, bài viết mới và quảng cáo phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ.

Bạn có thể kiểm soát việc sử dụng cookie ở cấp trình duyệt riêng lẻ, nhưng nếu bạn chọn tắt cookie, thì điều đó có thể hạn chế việc bạn sử dụng các tính năng hoặc chức năng nhất định trên các Trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Để quản lý cookie Flash, vui lòng nhấp ở đây.

Bằng cách sử dụng các sản phẩm và trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt các loại cookie này trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi hiện không nhận ra các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, có thể bao gồm hướng dẫn "Không Theo dõi".

Ảnh GIF Trơn

Email và thông tin quảng cáo của chúng tôi gửi cho khách hàng và các bên thứ ba khác cũng có thể bao gồm ảnh GIF trơn để theo dõi kết quả của một chiến dịch email.

Bạn có quyền từ chối hoặc tắt cookie và xóa ảnh gif trơn được cung cấp thông qua các sản phẩm hoặc trang web của chúng tôi, mặc dù nếu bạn chọn làm như vậy, thì một số chức năng nhất định có thể không hoạt động cho bạn.

Bạn có thể tắt ảnh gif trơn trong email và có thể truy cập menu trợ giúp của ứng dụng email khách của bạn để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể tắt ảnh gif trơn trong phần cài đặt trình duyệt của mình. Vì phương thức mà bạn có thể thực hiện việc này khác nhau giữa các trình duyệt, nên chúng tôi khuyên bạn truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không cài đặt trình duyệt và e-mail của mình để tắt cookie và xóa ảnh gif trơn, thì có nghĩa là bạn đồng ý nhận chúng.

Chọn Không Nhận Quảng cáo

Chúng tôi hợp tác với một hoặc nhiều bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên các Trang web của chúng tôi và quản lý quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để cung cấp cho khách hàng và các bên thứ ba khác quảng cáo dựa trên các hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Nếu bạn không muốn nhận quảng cáo dựa trên sở thích, thì bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp ở đây (hoặc nếu ở Liên minh Châu Âu, hãy nhấp ở đây).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách không nhận quảng cáo được cá nhân hóa trên trình duyệt hoặc thiết bị này từ các nhà quảng cáo là thành viên của Sáng kiến Quảng cáo Mạng hoặc những bên đăng ký Nguyên tắc Tự Điều chỉnh của Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số về Quảng cáo Hành vi Trực tuyến bằng cách truy cập tùy chọn không nhận quảng cáo của từng tổ chức trong số đó.

Liên kết đến các trang web đó ở đây:

Sáng kiến Quảng cáo Mạng: Không Nhận Quảng cáo trong Trình duyệt: https://www.networkadvertising.org/choices/

Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số: Không Nhận Quảng cáo trong Trình duyệt: https://www.aboutads.info/choices/

Cả Sáng kiến Quảng cáo Mạng và Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số: Không nhận Quảng cáo trong Ứng dụng: https://youradchoices.com/appchoices

Thiết bị di động của bạn có thể bao gồm một tính năng (“Giới hạn Theo dõi Quảng cáo” trên iOS hoặc “Không nhận Quảng cáo dựa trên Sở thích” trên Android) cho phép bạn không nhận một số thông tin nhất định được thu thập thông qua các ứng dụng được sử dụng cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích, hoặc thông báo cho các công ty quảng cáo dựa trên sở thích rằng bạn không muốn bị theo dõi. Khi chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, bạn có thể tiếp tục thấy quảng cáo trực tuyến trong các dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác.

Tiết lộ của California

Phần này áp dụng cho thông tin cá nhân của cư dân California (Hoa Kỳ) theo sự điều chỉnh của luật pháp California bao gồm Đạo luật Quyền riêng tư Người tiêu dùng California (“CCPA”).

We do not “sell” your personal information. We also do not rent, sell, or share personal information (as defined by California Civil Code § 1793.83) about you that we collect with other people or unaffiliated companies for their direct marketing purposes, unless we have your permission.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân (theo định nghĩa của Bộ luật Dân sự California § 1793.83) về bạn mà chúng tôi thu thập với những người khác hoặc các công ty không liên kết cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn.

Để đưa ra yêu cầu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo quy định trong Chính sách Bảo mật này. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email hoặc số điện thoại để chúng tôi có thể xác minh yêu cầu của bạn và trong một số trường hợp, thông tin bổ sung có thể được yêu cầu. Tuy nhiên, các bước xác minh mà chúng tôi thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống và yêu cầu. Nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng đối sánh thông tin bạn cung cấp trong yêu cầu với thông tin chúng tôi đã có trong hồ sơ để xác minh danh tính của bạn. Nếu chúng tôi có thể xác minh yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xử lý nó. Nếu chúng tôi không thể xác minh yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để giúp chúng tôi thực hiện. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian 45 ngày theo yêu cầu của luật hiện hành. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện đầy đủ yêu cầu của bạn; và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong sự kiện đó.

Theo CCPA, cư dân California có thể sử dụng một đại lý được ủy quyền để đưa ra các yêu cầu về quyền riêng tư. Chúng tôi yêu cầu đại lý được ủy quyền cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về sự cho phép bằng văn bản của người tiêu dùng California (ví dụ: giấy ủy quyền) thể hiện sự ủy quyền để thay mặt họ gửi yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ (a) yêu cầu đại lý được ủy quyền xác minh danh tính của chính họ và (b) xác nhận quyền hạn của đại lý với người tiêu dùng California về người mà yêu cầu được đưa ra.

Vui lòng xem Phụ lục A để biết mô tả về các loại thông tin (1) được thu thập và (2) được chuyển cho “mục đích kinh doanh” của tổ chức (vì thuật ngữ đó được định nghĩa theo luật California) trong 12 tháng qua.

Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh những thay đổi đối với các thực hành thông tin, công nghệ và luật hiện hành của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo theo cách thích hợp, chẳng hạn như thông báo trong một khoảng thời gian hợp lý bên cạnh liên kết “chính sách quyền riêng tư” trên trang chủ của chúng tôi tại thời điểm thay đổi có hiệu lực. Tất cả các phiên bản trước sẽ không hợp lệ. Dù vậy, chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để biết thông tin mới nhất về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Phụ lục A: Tiết lộ Chia sẻ Thông tin của California

Bộ luật Dân sự California 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) và 1798.140 chỉ ra rằng các công ty cần phải tiết lộ liệu các loại thông tin sau đây có được thu thập, chuyển giao để xem xét hay chuyển giao cho “mục đích kinh doanh” của một tổ chức như thuật ngữ đó được định nghĩa theo luật California (hoặc được thu thập hoặc chuyển giao trong 12 tháng qua) hay không. Chúng tôi không “bán” thông tin cá nhân của bạn. Lưu ý rằng mặc dù một loại thông tin có thể được đánh dấu, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi có loại thông tin đó về bạn. Ví dụ: trong khi chúng tôi chuyển số tài khoản ngân hàng cho mục đích kinh doanh để thanh toán cho nhân viên của mình (ví dụ: gửi tiền trực tiếp), chúng tôi không thu thập hoặc chuyển số tài khoản ngân hàng của những cá nhân gửi câu hỏi trên trang “liên hệ với chúng tôi” của Trang web.

Loại Thông tin Cá nhân Chúng tôi Thu thập

Thông tin nhận dạng – thông tin này có thể bao gồm tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ email, tên tài khoản, số an sinh xã hội, số bằng lái xe, số hộ chiếu hoặc các số nhận dạng tương tự khác.


Các loại thông tin cá nhân bổ sung được mô tả trong quy chế Hồ sơ Khách hàng của California (Bộ luật Dân sự California § 1798.80(e) – các loại thông tin này có thể bao gồm chữ ký, đặc điểm hoặc mô tả cơ thể, số thẻ nhận dạng tiểu bang, số hợp đồng bảo hiểm, học vấn, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ và thông tin tài chính khác, thông tin y tế và thông tin bảo hiểm y tế.

Đặc điểm của loại thông tin được bảo vệ – thông tin này có thể bao gồm tuổi tác, giới tính, chủng tộc, dân tộc, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, v.v.

Thông tin thương mại – thông tin này có thể bao gồm thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt mua, có được hoặc được cân nhắc, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua sắm hoặc tiêu dùng khác.

Thông tin sinh trắc học

Thông tin Internet hoặc hoạt động mạng điện tử khác – thông tin này có thể bao gồm lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của một cá nhân với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên internet.

Dữ liệu vị trí địa lý

Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc tương tự

Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm

Thông tin tham khảo rút ra từ bất kỳ thông tin nào được liệt kê ở trên

Chúng tôi Tiết lộ Thông tin Cá nhân vì Mục đích Kinh doanh Cho Ai

• Mạng quảng cáo
• Chi nhánh hoặc công ty con
• Đối tác kinh doanh
• Nhà cung cấp phân tích dữ liệu
• Môi giới dữ liệu
• Các tổ chức chính phủ để tuân thủ luật pháp hoặc ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp khi cần thiết
• Các nhà cung cấp dịch vụ Internet
• Các đối tác tiếp thị liên kết
• Hệ thống và nền tảng điều hành
• Các nhà cung cấp Dịch vụ Khác
• Bên xử lý thanh toán và tổ chức tài chính
• Các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp, các tổ chức này có thể bao gồm công ty kiểm toán và công ty luật
• Mạng xã hội